Autoescuela Maragall
Autoescuela Maragall

Avís legal

Denominació social:

Autoescuela Maragall

 

Numero de identificació fiscal:

B08721805

 

Domicili social:

Plaça de les corts

08028 Barcelona

 

Correu electrònic:

aemaragall@hotmail.com

 

Telèfon:

+34 934407938

 

 

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Autoescola Maragall amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. 

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre Autoescola Maragall i l'usuari. 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

Contacta amb nosaltres

Autoescola Maragall
Parc entre C/Numància i C/Nicaragua
Plaça de les Corts (5-7)
08029 Barcelona Barcelona
Teléfono: 934199566 934199566
Teléfono móvil: 652472797
Fax:
Dirección de correo electrónico: